اهداف و محتوای آموزشی و تربیتی ادبستان‌های انشاء

به طور کلی تعلیم و تربیت سه حوزه اصلی دارد که ادبستان انشاء برای هرکدام برنامه‌ریزی جداگانه‌ای دارد؛

۱- حوزه ادراکی: با هدف رشد و تعالی قوه‌ی ادراک و ذهن کودکان:

 • بخوانیم و بنویسیم: فعال سازی و تقویت حافظه سمعی و بصری کودکان 
  خواندن: روخوانی > روانخوانی > زیباخوانی 
  نوشتن: صحیح نویسی> زیبا نویسی> ادبی نویسی
 • حساب: فعال سازی و تقویت توانمندی های تحلیلی ذهن 
  از طریق تعلیم و تمرین حساب (به منظور توانمند سازی کودکان جهت خرید ساده برای منزل)
 • کاردستی: فعال سازی توانمندی های کاربردی ذهن 
  ایجاد خلاقیت و نوآوری، تمرین دست ورزی و استفاده از اعضا و اندامهای ظریف و دقیق
 • حل مساله: فعال سازی توانمندی های کاربردی ذهن 
  مواجهه با معضلات و مشکلات زندگی و تمرین پیدا کردن راه کارهای اجرایی به شیوه ای نوین
 • آشنایی با خلقت الهی: رویکرد توحیدی به آموزش طبیعت و علوم تجربی
 • تفکر (منطق برای کودکان): آموزش شیوه‌های درست اندیشیدن متناسب با سن کودک مبتنی بر علم منطق (روش‌شناسی اندیشه و فکر صحیح)
برای شناخت بیشتر نسبت به حوزه ادراکی، نوشته‌ی «ذهن خلاق، فعال و توانا» را مطالعه نمایید

۲- حوزه تحریکی و شخصیتی: با هدف تقویت اراده و مدیریتِ‌ خود و همچنین تمرین و تثبیت آداب شخصی تا این آداب در کودکان تبدیل شود به یک رفتار و مهارت باثبات.

 • آداب: تصحیح و استانداردسازی شیوه‌های رفتاری کودکان در موضوعات: 
  خوردن و آشامیدن/ خواب و استراحت/ نظافت/ پوشش و آراستگی 
  با شیوه های شاد و فعال از طریق شعر، شعار، نمایش، قصه‌خوانی و سرود
برای کسب اطلاع بیشتر نسبت به حوزه‌ تحریکی، نوشته‌ی «شخصیت مستقل و با اراده» را مطالعه نمایید

۳- حوزه جسمی حرکتی و ورزش: که با یک برنامه مدون و حساب شده‌ی تغذیه و ورزش، زیر نظر مربیان مجرب پیگیری می شود تا سلامت و روحیه ورزشکاری و استحکام شخصیتی در کودکان شکل بگیرد.

 • ورزش: توانمندسازی قوای جسمی و حرکتی در محور های سرعت، قدرت و دقت با استفاده از تمرینات آمادگی جسمانی به صورت «روزانه»
 • الگوی تغذیه: الگوی تغذیه صبحانه، میان وعده و ناهار بر اساس طب سنتی
برای آشنایی بیشتر با حوزه حرکتی، مطلب «جسم سالم، فعال و مستحکم» را مطالعه نمایید