پیش دبستان بازی محور

با پیش‌دبستانِ بازی‌محورِ انشاء بیشتر آشنا شوید!

بازی بازی بازی و فقط بازی ….

مجموعه مهد و پیش‌دبستان بازی محور انشاء وابسته به موسسه انشاء (اندیشه های ناب شیعی ایرانی اسلامی) به عنوان یک مدل ویژه و منحصر به فرد، مبتنی بر رویکرد بازی‌محوری با استفاده از مربیان بازی‌ساز و حرفه‌ای، تمرکز خود را بر اصلی‌ترین نیاز کودکان زیر هفت سال یعنی بازی نهاده است.

بازی‌ها به عنوان فعالیت‌های نشاط آور، غیر الزام آور و دوست داشتنی از منظر کودکان، هم به عنوان یک راهبرد تربیتی و هم به عنوان تنها ابزار آموزشی موثر در تربیت کودکان زیر هفت سال، کانون اقدامات تربیتی مهدبازی را تشکیل می‌دهند.

کودکان دلبند ما در مهدبازی و پیش‌دبستان انشاء برای هیچ هدف آموزشی از پیش تعیین شده ای بازی نمی‌کنند اما دائما در حال یادگیری از تمام لحظات با هم بودنشان هستند.

بازی‌ها نه برای آموزش بلکه به صورت گام به گام و تدریجی برای پرورش و تعادل قوای درونی کودکان (قوای حرکتی، تحریکی و ادراکی) طراحی می شوند.

کودکانی که حضور در مهدبازی و پیش‌دبستانی را تجربه می‌نمایند با اشیاق ویژه برای یادگیری، لبریز از احساس امنیت، کرامت، استقلال و توانمندی ورود به نظام اموزش رسمی را تجربه می‌نمایند. هرچند که هیچ‌گاه به این اندازه وقت نداشته‌اند که به یادگیری مفاهیم مرسوم اموزشی (ریاضی، علوم و …) بپردازند. برای اینکه بازی کردن به اندازه کافی وقت ان‌ها را پر کرده است

برای دانشمند شدن دیر نمی شود!