تکلیف شب در ادبستان انشاء

تکلیف در منزل از منظر الگوی تربیتی ادبستان

در ادامه ی مصاحبه‌های روابط عمومی ادبستان با مدیران و ایده‌پردازان الگوی تعلیم و تربیت انشاء ، تشریح سوال و جواب از حجت الاسلام و المسلمین سعید بخش را در ذیل مطالعه نمایید:

آیا در ادبستان انشاء دانش آموزان تکلیف شب دارند ؟ اگر ممکن است قدری به موضوع تکلیف در منزل بپردازید؛

تکلیف منزل از چند جهت قابل توجه و گفتگو است

  • جهت اول استمرار فعالیت های تربیتی و تعلیمی مدرسه
  • جهت دیگر فرصت و زمان حضور کودک در منزل است
  • جهت دیگر همراه کردن خانواده با فعالیت‌های تربیتی و تعلیمی مدرسه است
  • جهت دیگر فرهنگ‌سازی عمومی از طریق فرهنگ سازی خانوادگی و فامیلی است

دو نگاه به تکلیف منزل وجود دارد؛ یک نگاه اینست که کار آموزش کاری مهم است و دانش آموز نباید آموزش را رها کند از این رو باید در منزل به نوعی مشغول توسعه و تعمیق همین آموزش ها باشد از این رو تکلیف لازم است به همراه کتاب اضافی و چندتا هم کاربرگ
دیدگاه دوم می‌گوید چون آموزش اینقدر مهم نیست و کلاس به اندازه کافی بار بر دوش افراد تحمیل می‌کند نباید در منزل هم این مسیر ادامه پیدا کند و کودک باید از این سلطه کمرشکن نجات یابد.

به نظر می‌رسد هر دو رویکرد به نوعی افراطی و تفریطی است
از یک طرف تربیت مساوی با آموزش و انتقال مفاهیم نیست و از یک طرف تربیت نیاز به استمرار و همراهی خانواده دارد از این رو تکلیف الزاما به معنی مشق نویسی یا کتاب نویسی نیست کار در منزل طیف وسیعی از فعالیت ها را درخود میتواند تعریف کند
نگاه ادبستان به فعالیت های در منزل این است که لازم و مفید است اما فقط محدود به تکالیف ریاضی و فارسی نیست بلکه آداب به شدت نیاز به استمرار و تکرار در منزل دارد و نیز تفکر و خلاقیت و حل مساله نیاز به استمرار در منزل دارد .

ادامه دارد…