ادبستان‌های انشاء

علت استقبال خانواده ها از الگوی تربیتی انشاء چیست؟

همانطور که وارد ششمین سال تاسیس مهد بازی مجموعه ی انشاء میشویم، میتوان به راحتی فهمید که مجموعه انشاء مخاطبین متنوعی دارد!!

خانواده های اساتید دانشگاه ها و روحانیون شاخص و معلمین گرامی، کارمندان محترم و کارگران عزیز، خانواده‌های کاملا مقید به انجام و امور مذهبی و رعایت حدود، خانواده های کمتر مقید به ظواهر شرع و …!

البته با اولین بررسی، شاید کمی متعجب شوید، اما وقتی برای همه ی این طیف ها، الگوی تربیتی مجموعه ی انشاء، ارائه می شود، بعد از پرسش و پاسخهایی مختصر، تمایل به ورود در این الگوی تربیتی و نقشه ی جامع برای رشد انسان را دارند.

لازم به ذکر است که البته، مجموعه ی انشاء تبلیغات بیرونی هدایت شده ای ندارد، بلکه مهمترین کانال تبلیغی آن، توصیه های دوستانه ی خانواده های محترم به یکدیگر است. و صدالبته مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید.
علت دیگر اعتماد خانواده ها به این مدل، نتیجه گرفتن از شیوه و محتوا است. همانطور که مستحضر هستید، بسیاری از بچه های عزیز ما در دیگر مراکز با برچسب بیش فعالی پذیرش نمیشوند! جالب است بگوییم که همین کودک، بعد از سه سال حضور در مجموعه ی انشاء، بدون هیچ مشکلی در فرایند آموزش قرار گرفته است.

از دیگر عوامل استقبال خانواده ها به موسسه اندیشه های ناب شیعی ایرانی و اسلامی، جامعیت فضای کاری مجموعه به همراه دیگر بخش های موسسه است. از جمله ی این امور، مشاوره ازدواج، مشاوره خانواده، طب و اصلاح تغذیه ی کودک و نوجوان، مشاوره های تحصیلی و شغلی، مشاوره های استعدادیابی و … است که مجموعه ی کاملی از خدمات فرهنگی و تربیتی مورد نیاز مردم گرانقدر را فراهم کرده است و توانسته است نیاز افراد مختلف را در عرصه های مختلف پاسخگو باشد.

همچنین یکی از مهمترین شاخصه های تربیتی مجموعه ی انشاء، هماهنگی و همراهی با تحولات و مطالبات فطری کودک است!! در این رویکرد تربیتی، چیزی به کودک و متربی تحمیل نمیشود؛ بلکه زمینه ی بروز و شکوفایی توانمندی های کودک، در عرصه های مختلف فراهم خواهد شد. از این روست که هر زمان به مهدبازی و ادبستان انشاء سری بزنیم، بچه هایی بسیار شاد و با نشاط، فعال و بااعتماد به نفس را خواهیم دید.

در پایان البته شعار ما این است که: «کار غیر معصوم، غیر معصوم است و به هیچ وجه مبرای از خطا و اشتباه انسانی نیست.»