نظرسنجی ادبستان پسرانه سما

با توجه به رویکرد تعاملی ادبستان پسرانه انشا با خانواده‌های محترم، به منظور ارتقای فرآیند آموزشی و تربیتی ادبستان، از شما درخواست می‌کنیم در نظرسنجی طراحی شده ادبستان، با دقت‌نظر و حوصله کافی مشارکت نمایید.
لازم به ذکر است نظرات شما اولیای محترم بصورت ناشناس جمع‌آوری می‌گردد.